Porzucajka przemocy

Matka Boża z Panem Jezusem na kuli ziemskiej, zdjęcie rzeźby na fasadzie jednej z kamienic w Krakowie (fot. RK)

Róże dla Matki Bożej (fot. RK)

9 sierpnia 2019

Światopogląd totalitarny (def. moja z 9 sierpnia 2019 roku) — światopogląd nabyty przez narzucony przemocą dowolny system wartości. Skutkuje umysłem totalitarnym, czyli tym, w którym za część obiektywnej rzeczywistości uznaje się podświadomość.

Pierwsza pomoc dla ofiar ukrytych form przemocy:

  1. uświadomić sobie, że rzeczywiście istnieje tego typu przemoc;
  2. chcieć z całą pewnością porzucić bycie ofiarą przemocy na korzyść najpierw bycia uratowaną ofiarą przemocy, a następnie człowiekiem uratowanym od przemocy;
  3. uznać, że przemoc jest szkodliwa i niepotrzebna;
  4. odłożyć ten temat na jakiś dłuższy czas, żeby zobaczyć czy te 3 powyżej wymienione przekonania są zasymilowane lub czy się asymilują (okazują się własnymi);
  5. poczekać na zasymilowanie się przekonania, że te trzy pierwsze przekonania są już zasymilowane;

Powodzenia

RK